Frequently Asked Questions

Op het web betekent moderatie (moderating/modereren) het checken van reacties van lezers, klanten of bezoekers. Berichten die bezoekers op jouw forum plaatsen worden op inhoud gecontroleerd, volgens jouw eigen huisregels en de algemene regels ten aanzien van discriminatie. Dat wil zeggen, dat als er teksten in staan die tegen de regels zijn, deze verwijderd (of aangepast) worden. Van oudsher heeft een moderator overigens een iets andere functie: hij is de leider van de discussie en poneert dus ook nog stellingen om de discussie aan te scherpen. Dan doen wij online ook, maar dan noemen wij het discussieleiding.

In de ruime zin van het woord is een moderator een beheerder van het platform die de reacties checkt. Voor hobbymatige sites is dat vaak een lid van de community, maar professionele organisaties vragen professionele en aantoonbaar onafhankelijke moderators. Wij leiden zelf onze moderators op en zij blijven door middel van regelmatige toetsen op constant hoog niveau inzetbaar.

Jouw merk heeft een goede reputatie en je wilt jouw site vrijhouden van uitingen die niet bij jouw imago en identiteit horen. Maar online discussies gaan er soms fel aan toe. De moderator is door onszelf opgeleid om net als een scheidsrechter vaak snelle afwegingen te maken. Waar ligt de grens, wat is de context, wie is de afzender? Sommige reageerders zijn moedwillige onruststokers, ook wel trolls genaamd. Wilt je die op jouw site een platform geven? Daarnaast verstoren ongewenste reacties de discussie, net als steeds herhaalde stellingen. En voor meelezers is het wel zo aantrekkelijk om lekker snel te kunnen scannen zonder dit soort vervuiling. .

Vroeg of laat is er altijd wel iemand die “Censuur!” roept, wanneer zijn/haar reactie niet wordt geplaatst. Moderatie is geen censuur. Jij als sitebeheerder heeft huisregels waar de moderator zich aan dient te houden. Jouw site is dus geen openbare plek waar alles maar gezegd moet kunnen worden.

Wanneer het voor iedere reageerder duidelijk is welke spelregels jij stelt aan een reactie, kan hij of zij de keuze maken om deel te nemen aan de discussie. Belangrijk is daarbij wel om te handelen naar de regels die jij hebt opgesteld. Zo wordt jouw community zuiver en dit zal de gebruikerservaring van lezers ten goede komen. Bovendien zorgt een goede moderator voor een betere sfeer, omdat scheldpartijen en andere onfatsoenlijke uitingen worden voorkomen.

Iedereen heeft een eigen mening, van journalist tot moderator. Maar tijdens het werk hanteren de moderators de huisregels als basis voor de checks en is daarmee volkomen objectief. Wanneer een reactie wordt verwijderd, zal dat altijd zijn vanwege een huisregel en nooit om persoonlijke motieven van de moderator. Ook naar reageerders handelen alle moderators objectief. Wanneer een reageerder geweigerd wordt, is dat ook te allen tijde vanwege stelselmatige overtreding van de huisregels.

Dat is erg lastig omdat een systeem keuzes maakt op basis van steekwoorden. Maar zonder de context kun je niet beoordelen of een reactie in strijd is met de huisregels. Dat geldt zowel voor de context van het artikel als van de reactie.

Vooral onze webcare, discussieleiding en multichannel klantenservice zijn goede instrumenten om jouw PR doelstellingen te behalen. Toch draagt iedere uiting van of over jou bij (of doet afbreuk aan) aan jouw reputatie. En veel publieker kun je jouw relaties toch niet bedienen! Modereren kan de stap naar online marketingacties veel gemakkelijker maken. Wanneer je niet hoeft te vrezen voor gekke of ongepaste inzendingen, kun je optimaal profiteren van User Generated Content (UCG).

De belangrijkste vereisten om moderator te kunnen worden, zijn onder meer:
-minimaal HBO/WO-studerend of afgestudeerd
-een brede algemene ontwikkeling
-affiniteit met nieuws en de samenleving
-een goede scheiding tussen objectief beoordelen en eigen mening
-slagen voor onze snelleestest

Een moderator doorloopt in ongeveer 2 weken een uitgebreide opleiding, waarin alle facetten voor professioneel modereren aan bod komen. Overigens kunnen wij deze training ook in-company verzorgen voor uw eigen moderatieteam. In combinatie met een interim moderator uit ons team ontwikkelt uw team zich dan in no time tot een gedegen en ervaren club moderators.

Een moderator werkt gemiddeld 2 tot 3 diensten per week. Een moderatiedienst bij NoviaFacts duurt 3 tot 4 uur. De reden hiervan is dat modereren zeer intensief werk is. Je bent constant aan het lezen en beoordelen. De moderator moet dan ook verplicht ieder uur 5 minuten pauze nemen. Omdat wij zeer snel inspringen op actualiteit, zijn onze moderators uitermate flexibel. Zo schakelen wij snel bij wanneer dat voor de reputatie van onze opdrachtgevers van belang is!